تولید خودکار qr در سیستم وردپرس

تولید خودکار QR در سیستم مدیریت محتوای وردپرس:
با استفاده از کد زیر (افزونه) می توانید به صورت خودکار برای موضوع نوشتارهای خود در وردپرس QR-Code اختصاصی ایجاد نمایید:

<img src="https://c1i.ir/api/qr?e=L&s=4&d=<?php the_permalink(); ?>" alt="QR:  <?php the_title(); ?>"/>
</p>